Văn Phòng Luật Sư Jennifer Hà

Focus On Finding The Right Solution


Bình luận về bài viết này

TẠI SAO BẠN NÊN CÓ MỘT BẢN DI CHÚC?

Nếu không có bản di chúc, tòa án sẽ quyết định ai là người được thừa hưởng di sản khi bạn mất đi.

will

Bản di chúc là một dụng cụ luật pháp rất cần thiết để cho mọi người còn sống biết rằng ai sẽ là người thừa hưởng di sản của bạn sau khi bạn đã mất. Khi bạn mất đi mà không để lại một bản di chúc, tiểu bang sẽ quyết định việc thừa hưởng di sản bạn để lại bất màn sự mong muốn của bạn.

Cái luật về việc mất đi không để lại di chúc (intestacy law) đều khác nhau theo từng tiểu bang. Nói chung, nếu bạn mất đi mà không có một bản di chúc và để lại một số di sản cho vợ, chồng và con cái, di sản của bạn sẽ được chia ra cho người bạn đời và con cái của bạn. Nếu bạn mất đi mà không có gia đình thân thuộc, tiểu bang sẽ quyết định ai sẽ là người máu mủ của bạn được kế thừa di sản.

Lập ra một bản di chúc rất quan trọng cho những ai có con cái còn nhỏ tuổi vì đây là cách tốt nhất để truyền lại sự nuôi nấng chúng cho đúng người bạn muốn.

Bạn có thể sửa đổi di chúc bất cứ lúc nào. Nói đúng ra, xem lại bản di chúc thường xuyên là một việc nên làm, nhất là khi bạn tái lập gia đình. Cùng với đó, xem lại những ai là người được thừa hưỡng các khoản 401K, IRA, tiền hưu, và bảo hiểm nhân thọ thường xuyên là việc tốt vì các tài khoản này sẽ được tự động chuyển vào tên của những người thừa kế khi bạn mất đi.

Một bản di chúc cũng rất hữu hiệu khi bạn có một khỏan tín nhiệm (trust). Khoản tín nhiệm là một dụng cụ pháp luật có thể dùng để bạn có thể phân chia di sản của bạn sau khi bạn đã mất đi, và nó cho phép bạn đóng thuế ít nhất trên các di sản này. Nhưng bạn vẫn cần phải có một b di chúc vì hầu hết các khoản tín nhiệm chỉ giúp cho việc phân chia các di sản rõ ràng như bảo hiểm nhân thọ hoặc một món tài sản nào đó, không phải toàn bộ tổng số các tài sản của bạn.

Cho dù bạn đã lập ra một khoản tín nhiệm khi còn sống có thể hủy bỏ (revocable living trust) để bạn có thể bỏ một số lớn các tài sản của bạn vào đó, nhưng bạn vẫn phải cần một bản di chúc để khi mất đi, tất cả các tài sản còn lại sẽ được bỏ vào khoản tín nhiệm này. Ngoài việc cho phép bạn nêu tên người giám hộ cho con cái của bạn, bản di chúc còn có thể dùng để bảo đảm tất cả các tài sản bạn muốn bỏ vào khoản tín nhiệm sẽ được thực hiện cho dù bạn đã không thực hiện việc đó khi còn sống.

Tất cả các tài sản không được bỏ vào khoản tín nhiệm sẽ được coi là vật được quyết định bởi tòa. Vì thế, nếu bạn không ghi rõ trong bản di chúc ai sẽ là người được quyền thừa hưởng các món tài sản đó, tòa sẽ quyết định việc phân chia tài sản cho những người mà bạn có thể sẽ không chọn để thừa kế.

All rights reserved. http://www.attorneyjenha.com

Văn Phòng Luật Sư Jennifer Hà:

Điện thoại:
801-864-0307 (Tiếng Việt)
801-883-8204 (Tiếng Anh)
Email: jha@jljlawgroup.com
http://www.attorneyjenha.com