Văn Phòng Luật Sư Jennifer Hà

Focus On Finding The Right Solution


Bình luận về bài viết này

CẢNH BÁO!!!

Gần đây có rất nhiều thân chủ của Luật Sư Jennifer Hà liên lạc với văn phòng JLJ Law Group vì họ nhận được những cú điện thoại gọi đến và nói rằng họ làm việc cho IRS, một công ty đòi nợ, hoặc từ Sở Cảnh Sát. Những kẻ này nói với các thân chủ là họ phải sắp xếp trả nợ gấp nếu không họ có nguy cơ sẽ bị tịch thu tài sản hoặc bị vào tù. Những kẻ gọi những cú điện thoại này sẽ bắt buộc các thân chủ phải trả nợ ngay bằng thẻ tín dụng hoặc chuyển tiền qua ngân khoản.

Hầu hết thì các thân chủ này không hề thiếu nợ. Đừng bao giờ cho họ bất cứ thông tin gì cho họ qua điện thoại. Những kẻ gọi điện thoại này không làm cho bất cứ công sở hợp pháp nào cả.

Xin vui lòng chia sẽ lại và chuyển thông tin này đến bạn bè và người thân của các bạn để họ không phải bị lừa tiền trước khi xác nhận số nợ đó có thật.

Tổ Hợp Luật Sư Jennifer Hà:

Điện thoại:
801-864-0307 (Tiếng Việt)
801-883-8204 (Tiếng Anh)
Email: jha@jljlawgroup.com
http://www.attorneyjenha.com