Văn Phòng Luật Sư Jennifer Hà

Focus On Finding The Right Solution


Bình luận về bài viết này

Bài phỏng vấn của Luật Sư Jennifer Hà trên kênh ABC4 về việc tăng lệ phí của Sở Di trú

Trong những tháng vừa qua, USCIS đã có dự định tăng lệ phí nộp đơn vào Ngày 2 Tháng 10 Năm 2020. Nhưng vào Ngày 29 Tháng 9 Năm 2020, một thẩm phán liên bang đã tạm thời chặn việc tăng lệ phí của USCIS và tuyên bố rằng sự thay đổi đã được ban hành vi phạm các yêu cầu của Đạo luật Thủ tục Hành chính.Mời quý khách theo giỏi cuộc phỏng vấn của Luật Sư Jennifer Hà về việc tăng lệ phí này