Văn Phòng Luật Sư Jennifer Hà

Focus On Finding The Right Solution

Short Sale và Foreclosure Ảnh Hưởng Đến Tín Dụng Của Bạn Như Thế Nào?

2 bình luận


Rất nhiều người thường đặt ra câu hỏi rằng, nếu họ bán nhà theo kiểu short sale liệu có mất ít tín dụng hơn là foreclosure không, và cái nào thì lợi hơn?
short_sale_vs_foreclosure

Trong khi foreclosure (tùy theo luật của mổi tiểu bang), người bán nhà có thể ở trong căn nhà, không phải trả tiền mướn nhà từ bốn tháng đến một năm trước khi họ bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng thật ra, đó không phải là foreclosure thì tốt hơn là short sale.  Còn bán theo theo kiểu short sale thì người bán phải đăng nhà bán trên MLS, và có nhiều người đến xem nhà, sẽ có người trả giá thật thấp, chuyên viên địa ốc có thể phải đến mở open house cho nhiều người đến xem, vân vân… Nói chung là cuộc sống của người bán sẽ bị quấy nhiễu nhiều lần chỉ hy vọng có một người đến mua nhà của mình.

Cơ bản của Short Sale

Short sale là khi nhà băng (công ty cho vay) đồng ý chấp nhận một số tiền ít hơn số tiền còn thiếu lại trên căn nhà vì giá trị căn nhà thấp hơn số tiền còn thiếu, cộng với các chi phí để bán được căn nhà. Không phải bất cứ nhà băng nào cũng chịu thương lượng về việc short sale, cho nên nhân viên địa ốc hoặc luật sư có thể là một giải pháp rất tốt để liên lạc và điều đình với nhà băng.

Bạn không thể chỉ ngủ dậy và quyết định là bạn muốn bán nhà giá thấp và sau đó đòi hỏi nhà băng cho bán theo kiểu short sale. Ngày xưa các nhà băng còn không lưu ý đến việc bán short sale nếu bạn vẫn trả tiền nhà đầy đủ, nhưng bây giờ thì đã thay đôi nhiều rồi. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải biết là nhà băng sẽ dễ đồng ý thương lượng hơn khi tiền nhà không được trả đều đặn.  Ngoài ra, nếu bạn có tài sản và tiền mặt, có thể nhà băng sẽ muốn rút ra từ những tài khoản đó.

Short Sale ảnh hưởng thế nào đến tín dụng của bạn?

Fair Isaac đã ra một thông cáo rằng điểm tín dụng bị ảnh hưởng giống nhau khi làm short sale hay foreclosure. Fair Isaac còn thông cáo rằng điểm tín dụng bị mất trên bản điểm FICO của Fair Isaac chiếu theo sau:

– Trả trễ 30 ngày: Từ 40 đến 110 điểm
– Trả trễ 90 ngày: Từ 70 đến 135 điểm
– Foreclosure: Từ 85 đến 160 điểm
– Short sale: Từ 85 đến 160 điểm
– Deed-in-lieu (trả lại giấy tờ nhà cho nhà băng): Từ 85 đến 160 điểm
– Khai Phá Sản: Từ 130 đến 240 điểm

Đối với Foreclosure hoặc Deed-in-lieu of foreclosure

Cả hai giải pháp này đều ảnh hưởng điểm tín dụng giống như nhau.  Người bán nhà đều bị mất từ 200 đến 300 điểm, tùy theo hoàn cảnh của tín dụng. Có nghĩa là nếu điểm FICO của người bán trước khi bị foreclosure là 680 điểm, nó có thể bị xuống đến 380 điểm.

Đối với Short Sale

Ảnh hưởng của short sale (cho rằng người bán nhà đã không trả tiền nhà cho 60 ngày rồi) đối với thông cáo tín dụng (credit report) đều giống như foreclosure, mất khoảng 200 đến 300 điểm. Có nghĩa là người bán nhà theo kiểu short sale với tổng số điểm FICO là 720 có thể bị xuống đến giữa 520 và 420 điểm. Nói nôm na là khi bạn làm short sale hoặc foreclosure thì cũng giống nhau, không có sự khác biệt cũng như bị đụng bởi xe lửa hay xe buýt.

foreclosure

Khoảng thời gian phải chờ đợi để có thể mua nhà khác

Đối với Foreclosure hoặc Deed-in-lieu of Forclosure

Người bán nhà phải chờ khoảng 24 đến 72 tháng trước khi một nhà băng cho mượn tiền mua nhà với một số tiền lãi hợp lý.  Nhưng short sale thường cho phép người ta có thể mượn tiền mua một căn nhà mới trong vòng hai năm.

Đối với Short Sale

Có nhiều nhân viên địa ốc nói rằng tin vui cho những người bán nhà theo kiểu short sale là thời gian chờ đợi để có thể mua một căn nhà khác càng ngày càng ngắn hơn, và tôn chỉ của Fannie Mae năm 2008 đã theo những thủ tục mới. Tôn chỉ của Fannie Mae chỉ đòi hỏi bạn chờ 24 tháng.

Tôn chỉ của FHA năm 2010 nói rằng một người bán nhà vẫn trả tiền nhà đầy đủ và bán theo kiểu short sale có thể có đủ tiêu chuẩn để được mua nhà khác ngay lập tức mà không phải chờ đợi nữa. Tuy nhiên các nhà băng vẫn không làm theo những tôn chỉ đó.

Bạn cần biết rằng tôn chỉ của Fannie Mae cho phép người bán nhà short sale điền đơn mượn tiền để mua nhà mới ngay lập tức nếu người đó vẫn trả đủ tiền nhà, không bao giờ trả trễ quá 30 ngày, và đã không đồng ý trã lại số tiền nợ còn lại sau short sale. Ngoài ra, trả trễ ảnh hưởng thông cáo tín dụng của bạn một cách trầm trọng, không phải short sale.

Vậy nên quyết định làm foreclosure hay short sale?

questions

Nếu bạn đang cố gắng quyết định bán nhà theo kiểu short sale hay vứt bỏ căn nhà theo foreclosure, trừ khi bạn không bị ảnh hưởng bởi trả trễ trên thông cáo tín dụng của bạn, cả hai đều không có lợi điểm nào cả.

All rights reserved. http://www.attorneyjenja.com


Để biết thêm chi tiết xin liên lạc Luật Sư Jennifer Hà:
Điện thoại:  801-864-0307
Email: jha@jljlawgroup.com
http://www.attorneyjenha.com

2 thoughts on “Short Sale và Foreclosure Ảnh Hưởng Đến Tín Dụng Của Bạn Như Thế Nào?

  1. Pingback: Người Việt Tự Do Utah » Blog Archive » LS Jennifer Hà – Short Sale và Foreclosure Ảnh Hưởng Đến Tín Dụng Của Bạn Như Thế Nào?

  2. Pingback: Người Việt Tự Do Utah » Blog Archive » Luật Sư Jennifer Hà: Short Sale và Foreclosure Ảnh Hưởng Đến Tín Dụng Của Bạn Như Thế Nào?

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s