Văn Phòng Luật Sư Jennifer Hà

Focus On Finding The Right Solution


Bình luận về bài viết này

Phỏng vấn với đài ABC về hậu quả của việc ngưng hoạt động của Chính phủ trong 35 ngày vừa qua

Việc ngưng hoạt động của Chính phủ trong thời gian vừa qua đã dẫn đến tình trạng hàng trăm hồ sơ di trú tại Utah bị chậm trễ cùng hàng ngàn hồ sơ trên toàn nước Mỹ.

Mời quý vị và các theo dõi cuộc phỏng vấn của đài ABC với Luật sư Jennifer C. Ha tại tổ hợp luật sư JLJ Law Group.