Văn Phòng Luật Sư Jennifer Hà

Focus On Finding The Right Solution


Bình luận về bài viết này

SỞ DI TRÚ TĂNG LỆ PHÍ VÀO THÁNG 12.

Theo thông báo, lệ phí cho các dịch vụ liên quan đến di trú sẽ tăng trung bình 21% kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2016. Tất cả các đơn gửi đến USCIS có dấu bưu điện đóng vào ngày 23 tháng 12 năm 2016 hoặc sau đó đều phải trả theo mức phí mới.

USCIS cho rằng viêc tăng phí là cần thiết bởi vì cơ quan này không nhận được hỗ trợ thêm nào từ ngân sách quốc gia, mức phí hiện tại người nộp đơn đóng là không đủ để để trang trải các chi phí liên quan đến người tị nạn, di dân, cũng như chi phí xây dựng các cơ sở phục vụ di dân. USCIS cho rằng sẽ tiếp tục nhận được khoản trích ngân sách từ Quốc hội liên quan đến vấn đề trên nhưng điều đó đã không xảy ra.

Do không có sự hỗ trợ thêm về kinh phí từ Quốc hội, USCIS hoạt động dựa vào các khoản phí tăng do người nộp đơn đóng. Trong nhiều năm, những người ủng hộ đã lập luận rằng lệ phí thu được từ những người nộp đơn là không đủ để USCIS hoạt động và Quốc hôi cần phải bổ sung thêm kinh phí. Nhưng cuối cùng, quyết định tăng 21% lệ phí đã được đưa ra.

Danh sách đầy đủ các khoản phí mới (đã tăng) được liệt kê trên website của USCIS nhưng có một số mức phí cần quan tâm như sau:

Đối với đơn N-400, xin nhâp tịch Hoa Kỳ, lệ phí $595 hiện nay sẽ tăng lên tới $640. Những ai có khó khăn tài chính sẽ được giảm một nửa nếu có thu nhập cao hơn 150% nhưng không được cao hơn 200% mức nghèo đói theo tiêu chuẩn liên bang.

Ðối với đơn N-600, xin cấp bằng quốc tịch, lệ phí sẽ tăng từ $600 lên tới $1,170. Lệ phí cho đơn N565 sẽ tăng từ $345 lên đến %555

Lệ phí cho nhà đầu tư sẽ tăng đáng kể. Điều này có thể sẽ làm cho Hoa Kỳ trở thành điểm đến ít hấp dẫn hơn cho những người đang tìm kiếm cơ hội đầu tư.

-Đối với đơn I-924, lệ phí mới sẽ là $3,035.
-Lệ phí mới đối với đơn I-526 là $3,675.

Lệ phí cho người lao động nhập cư và thành viên trong gia đình cũng sẽ tăng:

-Đối với đơn I-129, lệ phí sẽ tăng từ $325 lên đến $460.
-Lệ phí cho đơn I-129Fsẽ tăng từ $340 lên $535; với đơn I-130, mức phí mới là $535.

Luật đòi hỏi USCIS xem xét việc tăng lệ phí mỗi hai năm để có đủ ngân sách cho cơ quan này hoạt động. USCIS hoạt động phần lớn nhờ vào các khoản lệ phí do người nộp đơn đóng. Đây là lần tăng phí đầu tiên kể từ năm 2010 (tăng 10%). Năm 2007, USCIS đã tăng phí lên 66%.

Cùng với viêc tăng mức lệ phí, thời gian xử lý đơn cũng tăng. Theo các luật sư về di trú, đã có sự quá hạn về thời gian giải quyết cho việc xem xét các hồ sơ liên quan đến cấp phép lao động, thị thực tạm thời cho các nghệ sĩ, gia hạn DACA, gia hạn cho người lao động đăc biệt H1B và những người khác. Sự thiếu hụt nguồn dữ liệu tin cậy công bố bởi USCIS về thời gian xử lý đã tạo ra sự nhầm lẫn hơn. Do đó, mức phí mới hiện nay là cần thiết để bảo đảm chất lượng phục vụ di dân một cách hiệu quả hơn.

Link cập nhật các khoản lệ phí sẽ tăng: https://www.uscis.gov/forms/our-fees