Văn Phòng Luật Sư Jennifer Hà

Focus On Finding The Right Solution


Bình luận về bài viết này

Chương Trình Di Trú H-1B Tạm Trú và Visa Dựa Vào Danh Mục A cho: Ngành Y Tá

Nurse-US-Visa

Năm ngoái, Sở Di Trú đã kết thúc giai đoạn một của Entrepreneurs in Residence mà đã mang tất cả các chuyên gia trong bộ phận tư nhân của các ngành ngồi lại cùng với chuyên gia di trú của Sở Di Trú để tạo ra một hướng đi rõ ràng hơn, chắc chắn hơn và đúng hướng hơn với thực tế.
Sử dụng cách thức đã được chứng tỏ là thành công, Sở Di Trú lại một lần nữa tận dụng chương trình Loaned Executive của Bộ Lao Động để tuyển dụng các chuyên gia trong ngành y tá. Chương trình Loaned Executive là một cơ cấu cho phép các chuyên gia hang đầu từ các lĩnh vực khác nhau kết hợp với Sở Di Trú để tạo ra những đề án và đề xướng quan trọng cho ngành nghề của họ. Sở Di Trú đã tạo ra một đội nhóm bao gồm các chuyên gia từ các bộ phận tư nhân và các chuyên gia di trú của Sở Di Trú để họ có thể cộng tác làm việc hơn 6 tháng để tìm ra một phương án giúp Sở Di Trú có thể tăng thêm sự rõ ràng và chắc chắn hơn trong những quyết định liên quan đến các ngành y tế, và nhất là ngành y tá.
Sự kết hợp này sẽ tạo ra một cơ hội cho đội nhóm mới được thành lập này có thể lắng nghe ý kiến từ những người trong ngành về các đề tài như: những kiến thức bắt buộc phải có để vào các ngành y tá, những nhiệm vụ trong ngành y tá, các vấn đề về bằng cấp và tiêu chuẩn, các điều kiện để có visa, các hợp đồng với cơ quan tuyển dụng, và các xu hướng của từng ngành. “Ban Chấp Hành” này sẽ tham dự vào các buổi hội thảo để nghe các ý kiến trực tiếp từ những người trong ngành về các vấn đề quan trọng liên quan đến ngành y tá.

Lời từ Luật Sư Jennifer Hà: “Đây là một tin vui cho cộng đồng Việt Nam chúng ta hiện có thân nhân đang làm việc trong ngành y tá tại Việt Nam. Nếu đề xướng này chính thức được thông qua, nó sẽ giúp các doanh nhân và nhà chuyên môn trong ngành y tá từ nước ngoài đến định cư tại Hoa Kỳ một cách dễ dàng hơn.”

All rights reserved. http://www.attorneyjenha.com
Văn Phòng Luật Sư Jennifer Hà:
Điện thoại:
801-883-8204
Email: jha@jljlawgroup.com
http://www.attorneyjenha.com