Văn Phòng Luật Sư Jennifer Hà

Focus On Finding The Right Solution


Bình luận về bài viết này

Lệ Phí Cho Hồ Sơ Di Trú

 Có hiệu lực từ ngày 1 Tháng 2, 2013

USCIS

Lệ Phí

Tất cả các người nước ngoài đang xin phép định cư ở Hoa Kỳ và nhận được thị thực di dân sẽ phải trả Sở Di Trú một Lệ Phí Cho Hồ Sơ Di Trú (USCIS Immigration Fee), bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 2, 2013.

Cái lệ phí $165 đã được đặt ra trong Quy Tắc Cuối Cùng của Sở Di Trú để chỉnh xửa lệ phí di trú thông báo ngày 24 tháng 9, 2010. Sở Di Trú đã làm việc chặt chẽ với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để áp dụng lệ phí mới này để cho phép Sở Di Trú lấy lại chi phí làm thủ tục giấy tờ trong Hoa Kỳ sau khi những người đã có thẻ  thị thực di trú nhận được gói thị thực (visa packages) từ Bộ Ngoại Giao và được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Ghi Chú: Người xin đơn sẽ có hai lệ phí khác nhau để trả. Họ vẫn bị bắt buộc phải trả lệ phí cho thủ tục hồ sơ từ Bộ Ngoại Giao, và đồng thời sẽ phải trả lệ phí hồ sơ di trú cho Sở Di Trú.

Lệ phí này bao gồm những gì

Lệ phí hồ sơ di trú sẽ bao gồm các chi phí mà Sở Di Trú phải trả cho nhân viên lo, nộp đơn và bảo quản gói thị thực di trú, và chi phí làm ra giấy phép thường trú, cũng như tiền bưu cước.

Ai sẽ phải trả lệ phí này

Bất cứ ai nhận được gói thị thực di trú từ một tòa lãnh sự hoặc tòa đại sứ Hoa Kỳ ở nước khác (bao gồm các nước Canada và Mexico) sau ngày 1 tháng Hai, 2013 sẽ phải trả Lệ Phí Hồ Sơ Di Trú.

Hồ sơ Xin Con Nuôi

Lệ phí này sẽ không được áp dụng cho những ai nhập cảnh vào Hoa Kỳ dưới các chương trình xin con nuôi.

Trẻ em được cho phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ dưới Chương Trình Trẻ Em Mồ Côi, hoặc dưới Thủ Tục Xin Con Nuôi Hague hiện đang được miễn phải trả Lệ Phí Hồ Sơ Di Trú này; tuy nhiên, Sở Di Trú sẽ xem xét lại chi phí làm thủ tục cho thị thực di trú được cấp bởi Bộ Ngoại Giao cho Chương Trình Trẻ Em Mồ Côi và Thủ Tục Hague lần sau khi có sự chỉnh xửa lệ phí.

Trả Lệ Phí bằng cách nào và khi nào

Người xin đơn phải trả lệ phí này qua trang mạng của Sở Di Trú. Người xin đơn nên nộp các lệ phí sau khi họ nhận được gói thị thực từ Bộ Ngoại Giao và trước khi họ xuất cảnh sang Hoa Kỳ.

Người xin đơn có thể nộp lệ phí qua đường điện tử bằng cách trả lời các câu hỏi trên trang mạng của Sở Di Trú bằng cách cung cấp:

1. Tại liệu cho checking account của họ, hoặc

2. Tài liệu cho debit hoặc credit card

Tất cả các số tiền trả bằng check phải có thể được rút ra từ một ngân hàng của Hoa Kỳ

Nếu người nộp đơn không thể trả được lệ phí này, một người khác cũng có thể đại diên để trả cho người xin đơn.

Trong trường hợp lệ phí không được trả

Người xin đơn sẽ không được thẻ xanh cho đến khi Sở Di Trú nhận được lệ phí cho hồ sơ di trú.

Lệ phí không được trả sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề định cư hợp pháp của người xin đơn. Người xin đơn có thể xử dụng thẻ I-94 (Customs and Border Protection) và Lý Lịch Nhập Tịch và Xuất Ngoại (Arrival and Departure Record) cho một năm để chứng minh là họ được định cư hợp pháp. Sau khi thẻ I-94 hết hạn, người xin đơn sẽ phải làm thủ tục để xin thẻ xanh để chứng minh là họ có quyền định cư hợp pháp.

Được bổ sung: 12/12/2

All rights reserved. http://www.attorneyjenha.com

Để biết thêm chi tiết xin liên lạc Luật Sư Jennifer Hà:

Điện thoại: 801-864-0307 (Đường dây tiếng Việt)
Email: jha@jljlawgroup.com
http://www.attorneyjenha.com


Bình luận về bài viết này

Khai phá sản đã xong… Bây giờ phải làm gì đây?

Hướng dẫn cách mua nhà mới sau khi khai phá sản

AsianFamily_iStock_000006801430Medium

Khai phá sản không phải là một quyết định dễ dàng. Bạn đã được giải thoát khỏi cái quá khứ tối tăm, và bây giờ đang trên con đường xây dựng lại tín dụng của mình. Hãy tự hào là bạn đã vược qua những khó khăn đó. Có một vài chi tiết mà các nhà băng cho vay đòi hỏi khi bạn muốn mua một căn nhà mới. Danh sách sau đây sẽ hướng dẫn bạn đi đúng hướng để có thể mua nhà mới nhanh chóng hơn:

Thời Gian Chờ Đợi

Khai Phá Sản Chương 7

– Tôn chỉ của FHA/VA loan đòi hỏi bạn phải chờ đợi 24 tháng kể từ ngày bạn được xoá nợ.

– Tôn chỉ của conventional loan đòi hỏi bạn phải chờ đợi 48 tháng kể từ ngày bạn được xoá nợ.

Khai Phá Sản Chương 13

– Tôn chỉ của FHA/VA loan đòi hỏi bạn phải trả nợ đều đặn cho 12 tháng kể từ ngày được tòa chấp thuận, và sau đó phải xin phép tòa để mua nhà mới.

– Tôn chỉ của conventional loan đòi hỏi bạn phải chờ đợi khoảng 24-48 tháng từ ngày bạn được xoá nợ hoặc ngày bị bác bỏ hồ sở. Thời gian chờ đợi tuỳ theo từng trường hợp của việc khai phá sản
Thành lập lại tín dụng bằng cách mở ra ba chương mục tín dụng mới và trả đều đặn ít nhất 12 tháng

Hầu hết mọi chương trình vay mượn đều đòi hỏi bạn phải có 3 chương mục tín dụng với một lịch sử tín dụng sạch sẽ trong vòng 12 tháng. Những chương mục tín dụng này có thể là thẻ tín dụng, vay mượn loan để mua xe hơi, xe gắn máy, các phương tiện giải trí, hoặc một món nợ thế chấp nào đó.

Trong lúc thành lập lại tín dụng của bạn, nên nhớ phải kềm chế tiêu xài để có thể mở thêm các chương mục tín dụng khác. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các thẻ tín dụng có bảo đảm (secured credit card). Thẻ tín dụng có bảo đảm cho phép bạn xây dựng tín dụng mà không phải trả lãi cao. Bấm vào đây để xem một danh sách các thẻ tín dụng có bảo đảm: http://www.credit.com/products/creditcards/secure.jps. Nên duy trì số tiền mượn với tỉ lệ khoảng 30% của mức định, đây là cách tốt nhất để xây dựng điểm tín dụng.

Tiền thế chấp – Ít nhất là 3.5 %

Hầu hết các chương trình vay mượn đều đòi hỏi bạn bỏ xuống 3.5% tiền thế chấp, tuỳ theo chương trình nào. Số tiền thế chấp này có thể lấy ra từ nhiều chương mục khác nhau như: checking/savings, quà tặng (gift funds), 401K, tiền hưu, các chương mục chính khoán, v.v… Các chương trình vay mượn 100% cũng có qua các chương trình đặt biệt. Nên hỏi thêm chi tiết về vấn đề này.

Trước khi bạn bắt đầu tìm cách vay mượn, nên biết chắc chắn là số tiền thế chấp sẽ đến từ đâu. Nên nhớ phải duy trì tài liệu của nguồn gốc của quỹ tiền này.

Quỹ Dự Trữ

Mặt dầu quỹ dự trữ không bị bắt buộc bởi các nhà băng cho vay, chúng tôi vẫn khuyên bạn nên dự trữ khoảng 3-6 tháng tiền nhà trong trường hợp khẩn cấp sau khi mua nhà mới.

Lịch Sử Việc Làm

Nhà băng cho vay sẽ đòi hỏi bạn phải có một lịch sử việc làm ít nhất 2 năm. Và bạn sẽ phải có một giải thích trong trường hợp thay đổi việc làm thường xuyên, hoặc mất việc làm trong một thời gian dài hơn 3 tháng.. Nên duy trì tất cả các W-2, giấy tờ khai thuế, và paystubs.

Theo Dõi Tín Dụng Của Mình

Bạn cần phải trả mọi tiền nợ đúng lúc (không trễ quá 30 ngày) và xác định lại rằng những số nợ dính dáng đến việc khai phá sản đã được thông báo chính xác. Nên nói chuyện với chúng tôi về vấn đề kéo thông cáo tín dụng (credit report) của bạn và việc theo dõi thông cáo này trong lúc chuẩn bị thủ tục mua nhà.

Giữ Lại Mọi Giấy Tờ Quan Trọng

Giữ lại tất cả các giấy tờ quan trọng. Nếu bạn không giữ lại giấy tờ, những công sở khác cũng có thể không giữ lại gì cả. Nên giữ lại bản sao của giấy xóa nợ và tất cả các giấy tờ dính dáng đến vấn đề đó. Bạn sẽ phải cung cấp những giấy tờ này cho nhà băng cho vay khi bạn muốn mua nhà mới.

Tìm Một Chuyên Gia Địa Ốc

Khi bạn đã gần đến lúc phải mua nhà, nên phỏng vấn một vài chuyên gia địa ốc để họ có thể giúp đở bạn trong vấn đề tìm nhà mua. Quyết định bạn muốn tìm nhà ở vùng nào và sau đó hỏi người quen giới thiệu một chuyên gia địa ốc của vùng đó. Làm việc với chuyên gia địa ốc sẽ giúp bạn tránh khỏi những khúc mắc trong vấn đề mua bán địa ốc. Chúng tôi có làm việc với một vài chuyên gia địa ốc có thể giúp cho bạn tìm mua nhà.

Nên Nắm Thế Chủ Động

Chúng tôi muốn nhắc lại rằng, đây là tương lai của chính bạn. Nên sử dụng các chuyên gia trong nghề để giúp bạn bởi vì họ am hiểu mọi vấn đề trong ngành hơn những kẻ tự cho là họ biết nhiều như các đa dịch vụ (multi services). Nên truyền đạt những cần thiết của bạn với các chuyên gia để bạn có thể làm chủ được tương lai của chính mình.

Cất bước đi đầu tiên theo đúng hướng đi là chìa khóa của việc xây dựng lại tài chính của bạn. Nếu bạn đã đọc đến đây thì bạn đã cất bước đi đầu tiên theo đúng hướng rồi. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng ta có thể vạch ra một kế hoạch cho bạn và gia đình. Để tìm hiểu thêm chi tiết xin liên lạc

Kara Robbins – Mortgage Loan Officer
Security National Mortgage Company
ĐT Cầm Tay: 801-628-3573
ĐT Văn Phòng: 801-838-9822
Email: KRobbins@SNational.com
NMLS# 246729

Alexis Huynh – Chuyên Viên Địa Ốc
Equity Real Estate
ĐT Văn Phòng: (801) 913-8538
ĐT Cầm Tay: (801) 953-3354
Fax: (801) 762-6539
Email: quangtu@haisystem.com
http://www.AlexisHuynh.com

Luật Sư Jennifer Hà:
Điện thoại: 801-864-0307 (Tiếng Việt)
Email: jha@jljlawgroup.com
http://www.attorneyjenha.com


2 bình luận

Short Sale và Foreclosure Ảnh Hưởng Đến Tín Dụng Của Bạn Như Thế Nào?

Rất nhiều người thường đặt ra câu hỏi rằng, nếu họ bán nhà theo kiểu short sale liệu có mất ít tín dụng hơn là foreclosure không, và cái nào thì lợi hơn?
short_sale_vs_foreclosure

Trong khi foreclosure (tùy theo luật của mổi tiểu bang), người bán nhà có thể ở trong căn nhà, không phải trả tiền mướn nhà từ bốn tháng đến một năm trước khi họ bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng thật ra, đó không phải là foreclosure thì tốt hơn là short sale.  Còn bán theo theo kiểu short sale thì người bán phải đăng nhà bán trên MLS, và có nhiều người đến xem nhà, sẽ có người trả giá thật thấp, chuyên viên địa ốc có thể phải đến mở open house cho nhiều người đến xem, vân vân… Nói chung là cuộc sống của người bán sẽ bị quấy nhiễu nhiều lần chỉ hy vọng có một người đến mua nhà của mình.

Cơ bản của Short Sale

Short sale là khi nhà băng (công ty cho vay) đồng ý chấp nhận một số tiền ít hơn số tiền còn thiếu lại trên căn nhà vì giá trị căn nhà thấp hơn số tiền còn thiếu, cộng với các chi phí để bán được căn nhà. Không phải bất cứ nhà băng nào cũng chịu thương lượng về việc short sale, cho nên nhân viên địa ốc hoặc luật sư có thể là một giải pháp rất tốt để liên lạc và điều đình với nhà băng.

Bạn không thể chỉ ngủ dậy và quyết định là bạn muốn bán nhà giá thấp và sau đó đòi hỏi nhà băng cho bán theo kiểu short sale. Ngày xưa các nhà băng còn không lưu ý đến việc bán short sale nếu bạn vẫn trả tiền nhà đầy đủ, nhưng bây giờ thì đã thay đôi nhiều rồi. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải biết là nhà băng sẽ dễ đồng ý thương lượng hơn khi tiền nhà không được trả đều đặn.  Ngoài ra, nếu bạn có tài sản và tiền mặt, có thể nhà băng sẽ muốn rút ra từ những tài khoản đó.

Short Sale ảnh hưởng thế nào đến tín dụng của bạn?

Fair Isaac đã ra một thông cáo rằng điểm tín dụng bị ảnh hưởng giống nhau khi làm short sale hay foreclosure. Fair Isaac còn thông cáo rằng điểm tín dụng bị mất trên bản điểm FICO của Fair Isaac chiếu theo sau:

– Trả trễ 30 ngày: Từ 40 đến 110 điểm
– Trả trễ 90 ngày: Từ 70 đến 135 điểm
– Foreclosure: Từ 85 đến 160 điểm
– Short sale: Từ 85 đến 160 điểm
– Deed-in-lieu (trả lại giấy tờ nhà cho nhà băng): Từ 85 đến 160 điểm
– Khai Phá Sản: Từ 130 đến 240 điểm

Đối với Foreclosure hoặc Deed-in-lieu of foreclosure

Cả hai giải pháp này đều ảnh hưởng điểm tín dụng giống như nhau.  Người bán nhà đều bị mất từ 200 đến 300 điểm, tùy theo hoàn cảnh của tín dụng. Có nghĩa là nếu điểm FICO của người bán trước khi bị foreclosure là 680 điểm, nó có thể bị xuống đến 380 điểm.

Đối với Short Sale

Ảnh hưởng của short sale (cho rằng người bán nhà đã không trả tiền nhà cho 60 ngày rồi) đối với thông cáo tín dụng (credit report) đều giống như foreclosure, mất khoảng 200 đến 300 điểm. Có nghĩa là người bán nhà theo kiểu short sale với tổng số điểm FICO là 720 có thể bị xuống đến giữa 520 và 420 điểm. Nói nôm na là khi bạn làm short sale hoặc foreclosure thì cũng giống nhau, không có sự khác biệt cũng như bị đụng bởi xe lửa hay xe buýt.

foreclosure

Khoảng thời gian phải chờ đợi để có thể mua nhà khác

Đối với Foreclosure hoặc Deed-in-lieu of Forclosure

Người bán nhà phải chờ khoảng 24 đến 72 tháng trước khi một nhà băng cho mượn tiền mua nhà với một số tiền lãi hợp lý.  Nhưng short sale thường cho phép người ta có thể mượn tiền mua một căn nhà mới trong vòng hai năm.

Đối với Short Sale

Có nhiều nhân viên địa ốc nói rằng tin vui cho những người bán nhà theo kiểu short sale là thời gian chờ đợi để có thể mua một căn nhà khác càng ngày càng ngắn hơn, và tôn chỉ của Fannie Mae năm 2008 đã theo những thủ tục mới. Tôn chỉ của Fannie Mae chỉ đòi hỏi bạn chờ 24 tháng.

Tôn chỉ của FHA năm 2010 nói rằng một người bán nhà vẫn trả tiền nhà đầy đủ và bán theo kiểu short sale có thể có đủ tiêu chuẩn để được mua nhà khác ngay lập tức mà không phải chờ đợi nữa. Tuy nhiên các nhà băng vẫn không làm theo những tôn chỉ đó.

Bạn cần biết rằng tôn chỉ của Fannie Mae cho phép người bán nhà short sale điền đơn mượn tiền để mua nhà mới ngay lập tức nếu người đó vẫn trả đủ tiền nhà, không bao giờ trả trễ quá 30 ngày, và đã không đồng ý trã lại số tiền nợ còn lại sau short sale. Ngoài ra, trả trễ ảnh hưởng thông cáo tín dụng của bạn một cách trầm trọng, không phải short sale.

Vậy nên quyết định làm foreclosure hay short sale?

questions

Nếu bạn đang cố gắng quyết định bán nhà theo kiểu short sale hay vứt bỏ căn nhà theo foreclosure, trừ khi bạn không bị ảnh hưởng bởi trả trễ trên thông cáo tín dụng của bạn, cả hai đều không có lợi điểm nào cả.

All rights reserved. http://www.attorneyjenja.com


Để biết thêm chi tiết xin liên lạc Luật Sư Jennifer Hà:
Điện thoại:  801-864-0307
Email: jha@jljlawgroup.com
http://www.attorneyjenha.com


Bình luận về bài viết này

Thống Đốc Utah, Gary Herbert sẽ gặp mặt với Tổng Thống Obama hôm nay

Hoa Thịnh Đốn – Thống đốc Utah, Gary Herbert sẽ là một trong sáu thống đốc gặp mặt với Tổng Thống Obama và Phó Tổng Thống Joe Biden hôm nay.

1040515

Trong buổi họp mặt tại Toà Bạch Ốc hôm nay họ sẽ nói chuyện về những biện pháp có thể sử dụng để hoàn thiện kinh tế Mỹ và tìm ra một phương thức cân bằng để giảm bớt số nợ của chính phủ liên bang.

Thống Đốc của tiểu bang Delaware, Jackson Markel sẽ dẫn đầu nhóm thống đốc của Hội Thống Đốc Quốc Gia để đi gặp mặt với Tổng Thống Obama. Các thống đốc sẽ bàn luận về những ảnh hưởng đối với tiểu bang của họ trong trường hợp “bờ vực ngân sách” có thể xảy ra, và các giải pháp cho vấn đề này.

Cùng họp mặt với Tổng Thống Obama, Herbert, và Markel là các thống đốc Mary Fallin của bang Oklahoma, Mike Beebe của bang Arkansas, Mark Dayton của bang Minnesota, và Scott Walker của bang Winconsin.

Sau giờ nghỉ lao, tổng thống và phó tổng thống sẽ gặp với Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta tại Toà Bạch Ốc.

Để biết thêm chi tiết xin liên lạc Luật Sư Jennifer Hà:

Điện thoại: 801-864-0307
Email: jha@jljlawgroup.com
http://www.attorneyjenha.com


3 bình luận

“Fiscal Cliff” là gì?

By Văn Phòng Luật Sư Jennifer Hà

_64438411_tv000210631(1)
“Fiscal Cliff” hay “Bờ Vực Ngân Sách” là một cụm từ được đặt ra để diễn tả một câu hỏi hắc búa mà nước Mỹ sẽ phải đối đầu cuối năm 2012 này khi Budget Control Act of 2011 (Luận Án Cắt Giảm Ngân Sách) bắt đầu có hiệu lực vào lúc nữa đêm ngày 31 Tháng 12, 2012. Cùng với đó, các luật đã định ra để chấm dứt trong cuối năm nay bao gồm: chấm dứt chính sách giảm thuế của tổng thống Bush (2001-2003); chấm dứt sự giảm thuế lương của năm ngoái; chấm dứt sự kéo dài trong lợi ích thất nghiệp và; thuế sẽ tăng cho những người với mức thu nhập cao. Nếu như Quốc Hội và Toà Bạch Ốc không làm gì để thay đổi những điều này, tài chính của nước Mỹ sẽ lao vào một vực thẳm.
158564-TS-121202-Obama_400
Theo dự đoán thì khi sự giảm thuế tạm thời của năm ngoái chấm dứt, mỗi hộ với mức lương trung bình sẽ phải đóng thêm 2 phần trăm (từ 4.2 lên đến 6.2 phần trăm – khoảng $2000) tiền thuế trong năm 2013. Mức thất nghiệp sẽ tăng từ 7.9 lên đến 9.1 phần trăm. Thuế sẽ tăng đối với các cặp vợ chồng với mức thu nhập trên 250,000/năm và cá nhân với mức thu nhập $200,000/năm. Đồng thời, chính phủ sẽ phải cắt bớt khoảng $130 tỉ tiền chi tiêu của chính phủ bằng cách cắt giảm ngân sách quốc phòng và các chương trình phúc lợi xã hội.

All rights reserved. http://www.attorneyjenha.com

Để biết thêm chi tiết xin liên lạc Luật Sư Jennifer Hà:

Điện thoại: 801-864-0307
Email: jha@jljlawgroup.com
http://www.attorneyjenha.com


Bình luận về bài viết này

Lượng người khai phá sản đang giảm, nhưng Utah vẫn đứng thứ tư trong toàn U.S.

Lượng người khai phá sản giảm bớt 13% trong 9 tháng đầu năm 2012

Dịch theo bài viết của Steven Oberbeck – The Salt Lake Tribune

slidegallery

Lượng người dân Utah khai phá sản đã giảm đi rất nhiều trong thời gian gần đây. Tiểu bang Utah đang theo đà để lần đầu tiên thấy được sự giảm sút đáng kể trong việc khai phá sản kể từ khi Quốc Hội tu chỉnh lại luật năm 2005 làm khó hơn để khai phá sản.

Cho dù có giảm bớt, số người khai phá sản ở Utah vẫn còn rất cao so với toàn quốc khi tiểu bang đang đứng thứ tư trên toàn quốc trong vòng 9 tháng đầu năm 2012 – khoảng 5.99 đơn khai cho mỗi 1,000 người dân Utah, theo thông báo của American Bankruptcy Institute.

Tỷ lệ khai phá sản trên toàn quốc là 3.97 đơn khai cho mỗi 1,000 người.

Theo ông David Sime, thư ký của U.S. Bankruptcy Court for Utah, số người khai phá sản ở Utah đã giảm bớt 13% trong vòng 9 tháng đầu năm.

“Chúng tôi thấy được một sự giảm sút rất đều đặn, và tỷ lệ đã trở lại giống như năm 2011,” ông nói.

Tỷ lệ khai phá sản trên toàn quốc cũng đang giảm bớt 14% theo thông báo của American Bankruptcy Institute, một tổ chức vô lợi nhuận chuyên môn theo dõi về vấn đề phá sản.

“Chúng ta vẫn còn giữ được tốc độ để có con số thấp nhất trong toàn bộ các đơn khai phá sản [của cả nước] từ trước khi có sự khủng hoảng tài chính năm 2008,” giám đốc Samuel J. Gedano nói. “Lãi xuất thấp và lượng tiêu xài thấp trong người tiêu dùng sẽ tiếp tục làm chậm lại con số khai phá sản cho đến cuối năm 2012.”

Mặc dù số người khai phá sản đang giảm bớt một cách đáng kể năm nay, nhưng lượng người Utah tìm sự giúp đỡ về các vấn đề tài chính vẫn không giảm đi chút nào. Họ vẫn cố gắng tìm mọi cách để tránh phải đi đến giải pháp cuối cùng cho các số nợ và sự thiếu tiền trong ngân khoản của họ.

“Việc kinh doanh của chúng tôi không bị xuống dốc hoàn toàn. Nhưng hình như chúng tôi thấy được nhiều người bắt đầu thắt chặt lại sự tiêu xài và chủ động hơn trong việc xử lý nợ nần của họ,” ông Preston Cochrane, giám đốc của AAA Fair Credit Foundation trong Thành Phố Salt Lake nói.

Ông Cochrane còn nói thêm là, tuy nhiên, nếu ông ta phải đoán là tại sao số ngượi khai phá sản giảm bớt một cách trầm trọng như vậy, thì nó sẽ tại vì sự khủng hoảng kinh tế và sự chậm chạp trong hồi phục kinh tế cho nên người dân Utah không có tiền để khai phá sản. “Nhiều người vẫn đang ráng chờ đợi vì họ nghĩ rằng họ sẽ lấy lại được tiền thuế, hoặc họ không muốn phải đối đầu với những ngày lễ sắp tới với việc khai phá sản.”

Trong 12,680 người đã khai phá sản năm nay, khoảng 32% đã nộp đơn theo Chương 13 (Chapter 13), theo báo cáo của U.S. Bankruptcy Court for Utah. Chương 13 cho quyền người sử dụng – hầu hết là những người làm công – một cơ hội để vạch ra một kế hoạch để trả lại số nợ của họ trong một thời gian nào đó.

Còn 68% còn lại đã nộp đơn theo Chương 7, đòi hỏi phải có một ủy viên quản trị để thanh toán các tài sản của con nợ và sau đó phân phối lại cho các chủ nợ.

Để biết thêm chi tiết xin liên lạc Luật Sư Jennifer Hà:
Điện thoại: 801-864-0307
Email: jha@jljlawgroup.com
http://www.attorneyjenha.com